POLITYKA PRYWATNOŚCI


STOWARZYSZENIE TAKSÓWKARZY LIDER ZACHÓD informuje, że:
- podczas korzystania z Aplikacji, aplikacja wysyła identyfikator aplikacji
- identyfikacja aplikacji jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi
- zawartość identyfikatora aplikacji nie pozwala na identyfikację Użytkownika
- w identyfikatorze aplikacji nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe ani żadne osobiste dane Użytkownika.
- Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety.